Christiana Aro-Harle – esittely

Chrstiana Aro-Harle, photo: Päivi Mattila

Jotkut kutsuvat Chrisseä tai Chrissyä viisaaksi naiseksi. Hän on työskennellyt shamanistisesti vuodesta 1991 lähtien. Shamaanin polkua hän on kuitenkin seurannut jo syntymästään lähtien, mikäli siihen kuuluvaksi lasketaan kalastus, vaeltaminen ja retkeily Pohjois-Kaliformiassa ja muualla maailmassa. ”Hän on enemmän kotonaan metsässä kuin kaupungissa”, kuvaa hänen äitinsäkin.

Christianan matka Suomessa alkoi 1987. Äitiyden ja isoäitiyden lisäksi elämäntanssi on johtanut hänet monien tehtävien pariin. Hän on muun muassa työskennellyt visuaalisen antropologian parissa, opettanut englantia sekä ollut luovien taiteiden opettajana päivähoidossa. Hän on toimittanut uutiskirjeitä, pyrkinyt eduskuntaan sekä toiminut paikallisissa valtuustoissa ja lautakunnissa. Naisyrittäjyyden edistäminen ja kylätoiminnan elvyttäminen ovat joitain esimerkkejä hankkeista, joihin hän on kerännyt rahaa ja osallistunut. Hän on myös järjestänyt erilaisia kansainvälisiä festivaaleja ja konferensseja, mukaan lukien kyläjuhlia, VisCultin animististia kokoontumisia sekä yhteistyön Nordic Anthropological Film Association’n (NAFA) kanssa. Vuosien varrella Christiana on työskennellyt sekä keittäjänä että tarjoilijana. Hänet on jopa palkattu työntekijäksi Khoomei Festivalille Tuvaan. Edellä mainittujen ohella Chrisse on koulutettu mehiläistenhoitaja ja siiderintekijä. Kaiken kaikkiaan hänellä on yli kolmenkymmenen (30) vuoden kokemus ryhmänohjaamisesta. Työhönsä Christiana on aina sisällyttänyt animistisen ja shamanistisen maailmankatsomuksensa, henkimaailman ja luonnonhenget sekä seremoniatyöskentelyn. Täydellisen CV:n saat ottamalla Christianaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Kun Christiana oli lähes 9-vuotias, hänet lähetettiin kotiin kuolemansairaana. Hänen äitinsä rukoili epätietoisena siitä, selviäisikö hänen tyttärensä hengissä. Christiana selvisi – ja alkoi uneksia. Vielä nykyisinkin osa hänen työstään tapahtuu tietoisen uneksimisen avulla. Toisinaan tieto vain saapuu hänen ovelleen. Hänen äitinsä kutsui uneksimista ”Jumalan lahjaksi” ja kehotti käyttämään sitä hyvin.

Christiana on aina ollut kiinnostunut muista ihmisistä, elämäntavoista, uskomuksista, Kylmästä sodasta ja Siperiasta. Suomeen muutettuaan hänen kiinnostuksena ovat kiinnittyneet Suomeen – Karjalan historiaan, antropologiaan, runolauluun, virolais-balttilaiseen kulttuuriin ja kaikkeen Tuvalta haiskahtavaan. Kotimaastaan lähdettyään hän myös vihdoin syventyi sen menneisyyteen, kuten alkuperäisasukkaiden kansanmurhiin.

Siunauksia Jonathan Horwitzille, Heimo Lappalaiselle (k. 1994) ja Annette Høstille opastuksesta ja ystävyydestä Shamaanin polulla.

Hänen perimmäisinä opettajinaan toimivat henkiauttajat ja esivanhemmat, jotka elävät kaikkialla ympärillämme.

Chrisse on vieraillut useita kertoja Siperiassa ja sekä elänyt että työskennellyt siellä intensiivisesti Tuvan tasavallan perinteisten shamaanien kanssa. Christianan initiaatio tapahtui niin ikään Tuvassa. Hänelle on suotu yksi ensimmäisistä Düngür Shaman Red Membership -tunnuksista. Hän on ”Shamanic Songs and Myths of Tuva” -kirjan avustava toimittaja (kirj. Monguish Kenin-Lopsan) ja on tehnyt tuvalaisesta elämästä kertovan elokuvan ”In the Arms of Buddha and the Drum” (ohj. Jouko Aaltonen, www.illume.fi). Nais- ja miespuoliset shamaanit joiden kanssa hän on työskennellyt vuosina 1994 ja 1995 kuuluvat useisiin eri perintölinjoihin: Sky-, Albys- ja Earth Roots. Christiana ylläpitää edelleen tuvalaisia yhteyksiään.

Chrstiana Aro-Harle, photo: Päivi Mattila

Chrisse on shamanistinen neuvonantaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus työpajojen ja ryhmien ohjauksesta shamanistiselle polulle; tarjoten yksilöille ja ryhmille shamanista parantamista ja rummun synnytystä Suomessa ja Virossa sekä missä tahansa mihin hänet on kutsuttu. Christiana hyödyntää polullaan naisten voimaantumista edesauttavia ryhmä- ja yksilömenetelmiä. Osallistujat voivat esimerkiksi sovittaa hengityksensä ja mehukkaan kohtu-energiansa yhteen Hengen kanssa – missä muodossa se ilmeneekään. Menetelmät kutoutuvat yhteen monin tavoin, ja niitä soveltaessa osallistujan tausta on lopulta merkityksetön. Siksi työskentelyyn voi yhtä hyvin osallistua vaikkapa nais- tai miesoletettu kuin trans- tai cis-henkilökin!

Christiana on Suomen musiikkiterapiayhdistyksen rekisteröity jäsen. Koulutuksensa hän on saanut Kaliforniassa. Suomeen muutettuaan hän on suorittanut intensiivisen, parivuotisen Breathwork Therapist -koulutuksen (ks. lisätietoa Breathwork-linkistä).

Lisäksi hän on kerännyt kokemusta tutustumalla ”Hengityksen itsesäätely ja vuorovaikutus” -teoksen oppeihin (kirj. Minna Marttinen & Rauni Nissinen).

Women’s Consciousness & Equality -koulutus (26 op) on johdattanut Christianan tutkimaan sisaruuden, mehiläisten ja kehon pyhyyttä. Tutkimus on valaissut joitakin kateuden ja katkeruuden varjoja, jotka usein tunkeutuvat yhteisöihin, joissa naiset toimivat. Tällöin kaikenlaiset haasteet – mukaan lukien niin sanotut kultaiset eli mahdollisuuksien varjot – ovat tarpeellisia. Tarve tulisi tunnustaa ja käsitellä.

Vuosina 2008-2019 Christiana opetti vuosittain kolmesta viiteen kertaan Holistika Institute in Tallinn -instituutissa Virossa. Hänen tavoitteenaan on saada ryhmä tavallisia ihmisiä tiedostamaan kurkkuchakransa sekä pohtimaan vuorovaikutus- ja ilmaisutapojaan. Ymmärrettävästi tapaamisiin lukeutuu paljon laulu- ja ääniharjoitteita, samoin kuin tanssia, hengitysharjoitteita ja leikkejä. Chrissen suunnittelee jatkavansa säännöllistä työpajatoimintaa ja tapaamisia Virossa.

Chrisse on soittanut viulua ja laulanut paikallisessa Kombinatt 37 -pelimanniyhtyeessä joitakin vuosia. Tämän lisäksi hän on laulanut koulu- ja kirkkokuoroissa, musiikkiteatterissa sekä lapsuudessaan ja aikuisena jopa parissa oopperassa. Kokemukset ovat vakuuttaneet hänet siitä, että kuka hyvänsä osaa laulaa. Hänen mukaansa olemme ihmisinä ”laulavia olentoja”, jotka käyttävät lähes koko aivokapasiteettiaan laulaessaan. Havainnointi ja tutkimus ovat Christianan intohimoja. Ne voivat auttaa kyseenalaistamaan ympäristöstä saamamme viestin siitä, että meidän tulisi pysytellä hiljaa. Tämän ymmärrettyämme voimme herätellä äänemme ja kykymme viestiä; toimia luovasti.

Ah, kuolema! Eräs Christianan intohimoista on auttaa ihmisiä päättämään keskeneräiset toimensa mahdollisimman hyvin ennen poislähtöä. Tämän ohella hän myös avustaa heitä, jotka tuovat tähän maailmaan elämää. Elämä on kudelma, jossa jokainen hetki hehkuu tähdistä. Siunattu loiste on opetus, kokemus. Christianan mielestä tavoitteena ei ole ryöstää loistetta, eikä liioin vajota siihen, vaan elää Elämän kudelmassa iloiten, huumorilla, ystävyydellä ja rakkaudella, parhaan kykymme mukaisesti.

Seremonialliset siirtymäriitit ovat osa hänen tarjontaansa. Katso Earthsong seremonialliset siirtymäriitit nuorille naisille (https://hartwell.eu.com/index.php/rite-of-passage/) ja Näynhakumatkat erämaahan (Wilderness Quests). Chrissellä on intohimo viedä ihmisiä luontoon sekä tuoda heitä seremonioihin, jotka merkitsevät siirtymiä, jotka ihmisten on tehtävä elämässään: esimerkiksi syntymästä aikuisuuteen tai hedelmällisyyteen; isoäidit/-isät (liittyy lähinnä ikään, ei lisääntymiskykyyn); sitoumukset muille / kihlaukset; kuolleiden kunnioittamiset. Seremonioita on monenlaisia, hän sanoo.

Tällä hetkellä Chrisse työskentelee talossaan Ruotsinpyhtäällä ja toisinaan Espoossa puolisonsa hoitohuoneella. He myös tekevät hoitoja yhdessä. Christiana tekee koti- ja yrityskäyntejä tarvittaessa. Hänellä on tarkka sisäinen näkemys siitä, miten asiat tulee tehdä, ja kuinka nivoa se yhteen niin ryhmien kuin yksilöidenkin kanssa.