solavoima-breathwork

Hengitystyöskentely

Olen laulanut koko ikäni. Innostukseni hengitystyöskentelyyn kumpuaa shamanististen parantavien laulujen laulamisesta, itseilmaisun mahdollisuuksista sekä kiinnostuksestani fysiologiaan, kemiaan ja biologiaan.

Tapasin Virossa ihanan Kert Grunbergin, joka tutustutti minut hengitystyöskentelyyn. Hän kutsui minut Conscious and Re-birthing (Free) Breathwork -hengityskouluttajan koulutusohjelmaan (Inspiraktiva), jossa minua opettivat kolme ruotsalaista asiantuntijaa Rani Spets, Sophia Sjöblom ja Bo Wahlström (https://www.youtube.com/watch?v=KibX3AohO7w).

300 tunnin koulutusohjelmaan sisältyi sekä teoriaa että käytännön opetusta, 60 tunnin terapiaosio, laajan suosituskirjallisuuden lukeminen, 90 tuntia valvottua käytännön työskentelyä, 50 raporttia ja yhteenvetoa sekä päättötyö.

OSALLISTUMINEN KOULUTUSOHJELMAAN OLI ELÄMÄNI PARAS SIJOITUS!

Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen paranin astmaoireista. Lääkärit eivät olleet tyytyväisiä ilmoitettuani, että minulla ei varmastikaan ollut astmaa. En käyttänyt lainkaan inhalaattoria tutkimus- ja seurantajakson aikana. Myöhemmin tarkastuksessa minulta tiedusteltiin, miten vointini oli voinut kohentunua ja miten PEFF-lukemani olivat niin korkealla. Vastasin muutoksen johtuvan tietoisesta hengitystyöskentelystä.

Useita vuosia myöhemmin suoritin Minna Martinin ja Rauni Nissisen Hengitys itsesäätelynä -kurssin (5 op). Tämä avasi minulle väylän siihen, miten menetelmää voi hyödyntää eri tilanteissa.

Mitä hengitystyöskentely on?

Hengitystyöskentely on ilmainen lääke, joka on saatavillamme aina ensimmäisestä hengenvedostamme viimeiseen henkäykseen. Hengityksen avulla voimme säädellä kehomme kemiallisia ominaisuuksia, tunteitamme ja koko olemustamme. Emme ole yksin – hengitystyöskentely voi yhdistää ryhmiä, pariskuntia ja perheitä. Jokainen kokee hengitystyön omalla tavallaan. Enin osa pääuskonnoista, henkisten perinteiden harjoittajista, sotilaskoulutettavista, kuntoilijoista ja urheilijoista hyödyntää hengitystyöskentelyä ja tunnustaa sen edut. Miksipä se ei siis sopisi tavan ihmisellekin?

Tietoisen hengitystyöskentelyn avulla voidaan tuoda hallitusti esiin traumoja. Niitä voidaan myös tutkia ja ne voidaan sulattaa pois. Hengitys on keskeistä kivunhallinnassa ja kivunlievityksessä. Hengitystyöskentely voi auttaa löytämään yhteyden Henkeen (Jumala, Buddha jne.). Sen avulla varjoihin kätkeytyneet, tukahdutetut tunteet ja traumat voidaan tuoda työstöä varten turvallisesti tietoisuuden valoon. Hengityksen avulla voidaan kiinnittyä ja kanavoida sekä luovaa enrgiaa että sensuaalista ja seksuaaliaenergioita. Rajoja voidaan uudelleenlöytää ja asettaa. Lihasjännityksiä voidaan laukaista. Naisilla kuukautiskierto saattaa säännöllistyä ja osa alavatsan ja lantion alueen kivuista hävitä. Hengitystyöskentely saattaa luoda yhteyden yksilöiden ja ryhmien välille. Paniikkikohtauksiin reagoimista voidaan tutkia ja säädellä – jopa alttius niille voidaan voittaa. Samoin voidaan etsiä ratkaisuja uniongelmiin, kuten uniapneaan, kuorsaukseen ja nukahtamisvaikeuksiin. Astma, huimaus, korkea verenpaine, väsymys ja ruoansulatusongelmat voivat myös kohentua hengitystyöskentelyn avulla. Lisäksi helpotusta voi löytyä stressiin ja alaselän kipuihin. Täydellinen rentoutuminen on yksi tietoisen hengitystyöskentelyn tuloksista.

International Breathwork Foundation

Alla oleva sisältö on koottu englanninkieliseltä Internation Breathwork Foundation -sivustolta (http://www.ibfnetwork.com/what_is_breathwork/ sekä (http://www.ibfnetwork.com/what_is_conscious_breathing/).

Hengitystyöskentely on dynaaminen kehomielen harjoitusmuoto, jossa hyödynnetään tietoisen yhtenäisen hengityksen tekniikoita. Tavoitteena ovat sisäisen rauhan kokemukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä henkilökohtainen muutosprosessi.

Tietynlainen hengitystekniikka mahdollistaa tunteisiin, uskomusjärjestelmiin, jännitystiloihin ja muistoihin liittyvien kipukohtien selvittämisen ja vapauttamisen. Usein edellä mainittuihin voi olla vaikea pureutua pelkästään perinteisin puheterapeuttisin keinoin.

Kutsumme useimpia hengitystyöskentelytekniikoitamme ”tietoiseksi yhtenäiseksi hengittämiseksi”. Yhdistämällä sisään- ja uloshengityksen tietoiseksi jatkumoksi voimme nopeasti yhdistyä omaan sisimpäämme, toinen toisiimme ja Luontoon. Tietoinen hengittäminen avaa kanavan syvemmille olemassolon tasoille ja tarjoaa näin vankan pohjan yksilön henkiselle kehitykselle ja korkeamman tietoisuuden tason tavoittelulle.

Hengityksen hallintaa voi hyödyntää kaikenlaisen oppimisen ja kehittymisen tukena.

Hengitystyöskentelymenetelmiä ja -koulukuntia on monia. Merkittävimpiä ovat Uudelleensyntymä (Rebirthing), Holotropinen hengitystyöskentely (Holotropic Breathwork), Transformatiivinen hengitystyöskentely (Transformative Breathwork) ja Integratiivinen hengitystyöskentely (Integrative Breathwork).

Käytännössä tietoisessa hengityksessä suunnataan huomio, aikomus ja tarkkaavaisuus läsnäolevaan hetkeen, kohden yksilön sisäistä kokemusta.

Hengissäsäilymisvietin lisäksi hengitys on silta hengen, mielen ja kehon; tietoisen ja tiedostamattoman välillä. Tietoinen hengitys on yksi nopeimmista tavoista avata sydämemme rakkaudelle ja sisäiselle rauhalle sekä täyttää kehomme elinvoimalla ja terveydellä. Tietoinen hengitys voi olla niinkin yksinkertaista kuin muutaman minuutin keskittymiskykykä ja rentoutumista lisäävä harjoite. Kaikenikäiset voivat harjoittaa sitä kaikenlaisissa olosuhteissa, mukaan lukien oppilaitokset, työpaikat ja sairaalat. Sitä voi tehdä myös stressaavissa elämänvaiheissa, kuten post-traumaattisen stressin aikana. Säännöllisesti tehtynä se voi auttaa ihmistä kehittämään rentoutumistaitoja jopa vaativissakin tilanteissa. Tietoinen hengitys on monien meditaatio- ja joogaperinteiden perusta ja sitä käytetään sekä liikuntasuorituksiin valmistautumisessa että niistä palautuessa. Tietoisen hengityksen menetelmät voivat vaihdella kestoltaan ja intensiteetiltään. Samoin hengitystapa voi vaihdella.

Kurssitus, yksilö- ja ryhmätapaamiset, TYKY ja TYHY

Lyhyesti sanottuna tietoisen hengitystyöskentelyn mahdollisuudet ovat loputtomat. Christiana yhdistää opetuksessaan tarpeen mukaan eri menetelmiä. Osallistujalle yhteistyö mahdollisen oman hoitohenkilökunnan ja terapeuttien kanssa on erittäin suositeltavaa, muttei välttämätöntä.

Vaikuttaako menetelmä liian hyvältä ollakseen totta? Pohditaanpa hetki!

Ilman hengitystä olisimme kuolleita. Oletko milloinkaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten tunteet laukaisevat erilaisia hengitysmalleja? Entäpä äänenkäyttö? Vuorovaikutus? Tapa jolla hengitämme säätelee verenkiertomme ja siten koko kehomme happipitoisuutta. Mikäli hengitykseen vaikututetaan, happea saattaa olla joko liialti (!) tai liian vähän. Vaihtoehtoisesti hiilidioksidia ei vapaudu riittävästi hengityksen myötä. Keuhkomme puhdistavat 70% kehomme kuona-aineista. Sille jäävät toiseksi niin ihomme (hikoilu) kuin jätteenpuhdistussysteemimmekin (virtsaaminen ja ulostaminen).

Yksilötunnit kestävät kaksi (2) tuntia ja niitä on mieluiten yhteensä kymmenen (10) kertaa. Tällöin on riittävästi aikaa muutokselle ja myös työskentelyn vaikutukset on helpompi havaita. Lisäksi määrä mahdollistaa traumojen työstön tietoisen hengityksen avulla. Jokaisella kerralla saat haltuusi uuden työkalun tai toimivan käytänteen. Hengitystyöskentely on uskomus- ja katsomusvapaa; se ei liity mihinkään maailmankatsomukseen, uskontoon, poliittisiin suuntauksiin tai puolueisiin. Toki nämä saattavat vaikuttaa hengitykseesi!

Ryhmät ja pariskunnat:
Tapaamiset ovat kestoltaan noin kolme (3) tuntia.

Suuret ryhmät:
Monenlaisia harjoitteita ja kokemuksia on mahdollista saada jo kolmen (3) tunnin työskentelyn aikana.

Pyydäthän yksilö- ja ryhmätapaamisten hinnaston Christianalta.