Sielunpolku ja -palautus
Soul Path and Retrieval

Sielunpolku ja -palautus

Osa Korpin Tanssi sarjaa

Perinteisesti on ajateltu, että meillä on monta sielua. Jos emme osaa käsitellä jotain tai ”elää” jonkin tapahtuman kanssa tai yritämme liikaa ja annamme enemmän kuin pystymme, voi olla, että osa sielustamme lähtee pois. Myös joku tai jokin voi ottaa tai pitää sielun osaa hallussaan. Jonkin aikaa me voimme selvitä tästä, mutta sielun kadottaminen on yksi iso syy mm. vakavissa sairauksissa.

Sielun kadottaminen tai menetys, voi aiheuttaa monenlaisia tunteita esimerkiksi irrallaan oloa omasta kehosta, omista tunteista, ihmissuhteista ja elämästä. Sielun kadottamisen tai menetyksen on voinut aiheuttaa esimerkiksi pitkäaikainen hyväksikäyttö tai sairaus, traumaattiset kokemukset kuten läheisen kuolema, ero, itsemurha-ajatukset, auto-immuniteetin ongelmat, pitkään jatkuva suru, riippuvuudet, auto-onnettomuus tai PTSD (post-traumatic stress disorder). Sielun palauttaminen on tehokas menetelmä hoitaa ihmistä näissä asioissa..

Sielun menetyksen juuret ovat henkimaailmassa. Shamaanin tehtävä on etsiä kadonnut osa sielua ja palauttaa se henkilölle. Tästä syntyy vastuu shamaanin ja sairaan henkilön välille. Tämän kurssin aikana keskitymme sielun kadottamisen diagnosoimiseen, sielun palauttamiseen, molempien osapuolien vastuullisuuteen ja hoitamisen etiikkaan. Luomme myös katsauksen sielun palautuksen käyttöön yhdistettynä muihin terapiamuotoihin. Kurssin osallistujien on oltava hyvin maadoitettuja omassa matkanteossaan ja heillä on oltava hyvä yhteys henkiauttajiinsa (mielellään osallistunut šamanismin peruskurssille).

Sinulla ei tarvitse olla terapiakoulutusta.

Soul Path and Retrieval

Part of the Dance of Raven set

Traditions-Peoples around Mother Earth have viewed that we are made of more than one soul; that we have many souls. Soul loss and soul retrieval have their roots in the spirit world. It may happen that a part of our Soul leaves when we try to live with a situation too long, or we give more to others be it human or corporate, that our personal balance is moved, forced, coerced into dis-balance. For a short while we may survive, for our soul desires wholeness, but sometimes returning doesn’t happen. It is one of the main reasons for serious illnesses.

Soul-loss, losing part of your soul, can create feelings of not being connected to your body, your own feelings and relationships and Life itself. The joy of Life leaves us. We feel disconnected. Long-term abuse or illnesses, auto-immune challenges, grief which never passes, addictions, car crashes, and especially PTSD (post-traumatic stress disorder) all have their roots in soul loss. Soul-loss can occur on an individual, group, locality and even country level. Places, villages, countries, tribes can suffer group soul loss. Soul retrieval work is a very powerful way to return to wholeness.

The shaman’s task is to find the lost part(s) and return them to the person. A joint responsibility between the shaman and the ill person is created during and after the retrieval.

During this time we focus on diagnosis of soul loss and its return; psycho-pomp involved in returning soul-parts, celebrating their return as well as the ethics of integration and follow-up work.