SERVICES | PALVELUT

Sola Voima services

 • Workshops, presentations and ceremonies on shamanic healing, shamanism and the Shamanic path
 • Individual and communal shamanic healing and counselling
 • Shamanic drum-birthing for groups and individuals
 • The Voice and expression workshops, throat energy centre teaching
 • Music Therapy services
 • Celebrant for weddings, funerals, name-giving, rites-of-passage
 • Dwellings, businesses, land purifications, blessings
 • Sacred Sauna
 • Being on the Land and Nature practices and teachings
 • Individual and group Breathwork sessions: psychophysical, conscious, rebirthing
 • Workshops and presentations regarding Breathwork: psychophysical, conscious, rebirthing
 • Spirit Voice singing/performance
 • Mentoring individuals and assisting entrepreneurs
 • Women’s ways- shamanic folk healing
 • Bee-keeping
 • Doula services
 • Translation services Finnish to English
 • Seasonal – gig-work: berry and apple pressing, cider-making
 • Singer and fiddle player
 • Workers well-being education and wellness days in English and Finnish

Workplace communities, village communities, associations, foundations are welcome to contact me! Please do!

 

Sola Voima palvelut

 • Työpajoja, luentoja, seremonioita ja rituaaleja; shamanistisesta parannuksesta, shamanismista ja shamaanin polusta
 • Shamanistista parannusta ja neuvonantoa yksilöille, ryhmille ja yhteisöille
 • Shamanistisen rummun luominen/synnyttäminen, yksilöille tai ryhmille
 • Ääni- ja ilmaisutyöpajat, opetusta kurkun energiakeskuksesta
 • Musiikkiterapia palveluita
 • Vihkijä häihin, hautajaisiin, nimi juhliin, siirtymäriitteihin
 • Asumuksen ja yrityksen, myös maapalstan puhdistaminen ja siunaaminen
 • Pyhäsauna
 • Maa- ja Luonnonyhteystietoinen harjoitukset ja opetukset (luonnon henget, näyn kutsuminen, kävely)
 • Yksilö ja ryhmä hengitys työpajoja: psykofyysinen, tietoinen, vapaa…
 • Työpajoja ja luentoja hengitystyöskentelystä: psykofyysinen, tietoinen, vapaaHengen ääni; laulu ja performanssi
 • Yksilöiden ja yrittäjien ohjaus ja mentorointi
 • Naisten voimaantuminen- shamanistinen kansanparannus
 • Mehiläisten hoito- ja ohjausta mehiläisten hoitoon
 • Doula palvelut
 • Käännöstyöt Suomesta Englanniksi
 • Kausityöt: marjojen ja omenoiden mehustus, siiderin teko
 • Laulaja ja fiddlen soitto
 • Työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointi päivät ja koulutukset englanniksi ja suomeksi (TYKY)

Työpaikat, yhteisöt, kyläyhdistykset ja säätiöt ottakaa rohkeasti yhteyttä!