Luonnonhenget
Spirits of Nature

Luonnonhenget

Suurimman ajan ajasta vietämme ulkona työskentelemällä maan kanssa. Viikon kestävän jakson aikana Muutos on huikea. Osallistujat ohjataan ympäröivässä todellisuudessa erilaisten kokemusten kautta saavuttamaan ja keräämään tietoa, varastoimaan, kutomaan, kiristämään, ja ehkä jopa uhraamaan osan itsestään, OPPIVAT tuomaan tietoa Luonnonhengiltä jokapäiväiseen elämäämme.

Shamaanin yhteistyö Luonnonhenkien kanssa on ollut shamanistisen parantamisen selkäranka. Ilman niitä shamaanin ja muiden ihmisten on ollut mahdotonta elää suhteellisessa tasapainossa ympäristönsä kanssa. Ilman tätä tasapainoa elinkeinon, lääkkeiden tai suojan lähteet tai raaka-aineet ovat tuhoutuneet aiheuttaen ryhmien, jopa kansakuntien siirtymisen toisille paikoille tai häviämisen. Shamaani on ollut rauhan ylläpitäjä Luonnonvoimien kanssa. Shamaani on maailmojen välissä kävelijä, jonka omassa elämässä ruumiillistuu tämä herkkä tasapaino jokapäiväisessä elämässä.

Arjen elämässämme saatamme todistaa miten itse, naapurimme, maamme tai maailmamme kulkee rauhan ja sodan välissä Äiti Luonnon kanssa. Hän kuitenkin vain oikaisee hamettaan saadakseen sen hieman mukavammaksi. Valitettavasti meillä kaksijalkaisilla näyttää olevan taipumus yrittää lyödä häntä ja repiä hänen hameensa.

Kurssi on niille, jotka haluavat kaivautua syvälle luonnon ekologiaan mistä tahansa heille läheisestä, kuten esimerkiksi animismin, buddhismin, juutalais-kristillisyyden tai hinduismin näkökulmasta. Teemme shamanistisia matkoja sisällä ja ulkona, voimapaikoilla ja -poluilla. Keskustelemme Maan, Tulen, Ilman ja Veden kanssa. Teemme erilaisia shamanistisia parannusharjoituksia. Kävellemme auringonlaskun ja -nousun välimailla.

Ulko-istuminen on mahdollista ja järjestämme YÖN ulkona.

Osallistujien on täytynyt käydä shamanistinen peruskurssi tai vastaava opetus. Jos olet työskentelyt joku toisen kanssa, ota YHTEYTTÄ CHRISSEEN. KYSY jos et ole varma.

Lyhyempi versio on saatavissa.

Spirits of Nature

Most of the time will be spent outdoors working with the land. During this week-long period participants learn more of the Shaman’s personal story as a Healer. The change is sublime. Participants are guided through different experiences with the surroundings to gain knowledge, gather information, restore, weave, tighten, even perhaps to sacrifice. We aim for nothing less than how to bring the information from the spirits of nature into ordinary life.

The shaman’s cooperation with the Spirits of Nature has been the backbone in shamanic healing. Without them the shaman and the people were unable to live in relative harmony with their surroundings. Without this balance the sources of food, medicine, and shelter were destroyed causing groups, even nations, to relocate, perhaps to disappear. The shaman’s role is as a peace-keeper with the Sprits of Nature. The shaman is the walker between the worlds who through their own life embodies this delicate balance in every day life.

As we experience this ordinary life we can witness that we, our neighbours, our countries, our world as walking between peace and war with Mother Nature. She, however, just adjusts her skirts to get a bit more comfortable. Unfortunately, we two-legged seem bent on trying to beat her and just rip her skirts off.

This workshop is for those who want to delve deep into natural ecology from any perspective they hold close to them now: animistic, Buddhist, Judeo-Christian, Hindu, etc. Through the shamanic journey indoors and outdoors, to place of power and path we converse with Land, Fire, Air and Water. We also learn several healing techniques or methods. We walk between the lands of sunset and sunrise.

Participants will have the possibility to sit out for the night (ulko-istuminen/ üt-sitting) at least one time to work with the spirits of nature.

Prerequisite: The Shaman’s Journey basic workshop or you have worked privately with someone else. Please check with Christiana if unsure. The workshop is drug- and alcohol free.

A shortened version of this is also available.